Tento web není propagací marihuany je pouze informativní!!!Tak hezký počteníčko a ať se vám tu líbí...

Drogy

25. dubna 2006 v 16:47 | Mařka |  Drogy
Drogy-se dají definovat jako omamné látky, které mění stav člověka různými způsoby. Získávají se buď z rostlin nebo chemickou syntézou. Člověk si může vypěstovat návyk buď psychický nebo fyzický a stává se z něho toxikoman. Světová zdravotní organizace definuje
pojem toxikoman jako každou oběť fyzické či psychické závislosti (nebo obou těchto závislostí zároveň).
Problém drog je starý jako lidstvo samo. Odkazy na drogy nacházíme ve starém zákoně i starších náboženských textech. Drogy, ať už legální či nelegální, už od počátku věků způsobují lidstvu problémy.
Sedativa
Jsou látky používané pro uklidnění při nervozitě, vzrušení, pro otupení smyslů, popř. k navození spánku. Jsou zde zařazeny narkotika, užívané k přechodu do příjemných stavů, alkohol i nikotin. Mohou to být též různá psychofarmaka: barbituráty (Amytal, Nembutal, Seconal, phenobarbital), benzodiazepiny (Librium, Valium = Diazepam), methaqualon (Quaalude), glutethimid (Doriden) a jiné (Equanil, Placidyl, Valmid). Žádná sedativa není radno kombinovat se stimulanty.
Narkotika
Narkotika jsou drogy, které utišují bolest, často způsobí usnutí. Řadíme sem opium, deriváty opia a jeho syntetické náhražky. Přírodní narkotika zahrnují opium (paregoric, parepectolin), morfin (MS-Contin, Roxanol), kodein (Tylenol w/codein, Empirin w/codein, Robitussan AC), a thebain. Polosyntetická narkotika jsou heroin a hydromorfon (Dilaudid). Syntetická narkotika jsou meperidin
nebo Pethidin (Demerol, Mepergan), methadon (Dolophin, Methadose), crack a jiné (Darvon, Lomotil). Používání opiátů vyvolává labilitu nálad, třes, nespavost, dotyčný špatně vypadá, má špatnou výživu. Jsou většinou silně návykové. Při odvykacích příznacích je v popředí neodolatelná touha po látce, objevuje se husí kůže. Poněvadž se zachovávají psychické schopnosti, je vynalézavost při opatřování další dávky velká.
Opium - mekonium, laudanum
Již Purkyně zjistil sám na sobě účinnost našeho domácího opia. Ulevilo mu při intoxikaci víno a dospěl také k závěru, že požití opia chrání proti opilosti vínem. Opium se používalo v Číně jako prostředek, který stereotypní těžkou mechanickou práci činil zajímavějším. Číňani si jej samozřejmě přivezli i do Ameriky a za dob krize na počátku 20. století vytvářeli bílým dělníkům pracovní konkurenci. Stejně činili i černoši s kokainem a mexikánci s marihuanou, přidala se k tomu prohibice
(a její stabilně placení úředníci, kteří po svém propuštění hledali práci a šířili proto strach z drog), rasová nenávist, americký protidrogový úřad s jeho tehdejším předsedou Harrym J. Anslingerem (který neměl rád jazz a tedy i černochy, kteří ho hráli) a fanatismus v zakazování drog byl na světě. Surové opium je možné po tepelné úpravě kouřit. Zvládnutí takového rituálu s vodní dýmkou je však dost náročné.
Morfin - morfium (Morphine)
Injekce morfia vyvolá vyrovnanou, klidnou euforii. Nastává lhostejnost ke starostem, stoupá sebevědomí a myšlenky se zrychlí (neruší mozkové funkce). Morfin tlumí vnímání bolesti, tlumí dráždivost dýchacího centra. Ve vysokých dávkách působí hypnoticky a dýchací centrum ochrne.
Heroin - herák, diacetylmorfin, ...
Heroin je klasická tvrdá droga. Funguje podobně jako morfin, stačí ale pětkrát až desetkrát menší dávka. Při podání má náhlý nárazový účinek (kick, flash). Mrtvola se pak najde s jehlou v žíle. Heroin proniká do mozku lépe než morfin, působí prudčeji, ale jeho účinek je kratší. Asi jednu až sedm hodin působí příjemný pocit uspokojení, nazývaný "high". W. S. Burroughs o tom píše: "Rok jsem se nekoupal ani si neměnil šaty a jen si každou hodinu vrážel jehlu do šlachovitého šedého strnulého masa konečné závislosti. ... Dokázal jsem se osm hodin dívat na špičku své levé boty. K činnosti jsem se vyburcoval pouze, když docházely přesýpací hodiny drogy. ... střeva jsou plná usedlých srůstů, což vyžaduje zákrok vykrajovačem jablek nebo jeho chirurgickým ekvivalentem."
Další opiáty
Deriváty morfinu, jako dikodyd a dihydrokodeinon jsou označovány názvem Brown. Ti, co dlouho brali brown a poté využili otevření poměrů a přešli na heroin, tvrdí, že heroin je proti němu prd. V roce 1980 se v Kalifornii objevil syntetický "China White". Je to preparát asijského původu, osmdesátkrát účinnější než heroin. Špatně se dávkuje a dochází k úmrtím způsobeným ochrnutím dýchacího centra. Hodně se též rozmohlo kouření cracku (crack je stimulant - viz. kokain), v poslední době ale jeho užívači přecházejí zpět na slabší a pohodlnější heroin. Možná i kvůli fámám o geneticky poškozených dětech, které se neprokázaly. Skutečností je, že matkám závislým na opiátech se mohou narodit mentálně retardované děti, stejně tak u kokainu a hlavně alkoholu.
Nikotin
Starověk a středověk neznal tabák, avšak kouření vonných listů, vonného koření a drog je původu dávného. Také v Číně se již před 2000 lety kouřilo, antické národy, Římané i Keltové kouřili. Kouřením tabáku je známa indiánská kultura. Kolumbovi námořníci jej do Evropy dovezli hned r. 1492, semena dorazila o dvacet let později. Své jméno dostal tabák po francouzském velvyslanci v Portugalsku Jeanu Nicotovi, který přenesl tabáková semena do Francie. Tabák byl tehdy považován za všelék, kterážto pověra vzala za své již koncem 16. století. Původně se kouřila dýmka, doutníky začali vyrábět španělé počátkem 18. století, první cigarety vznikly až okolo r. 1830 a nyní vytlačují
ostatní způsoby, neboť spěchu moderního člověka vyhovují nejlépe. Kouří se z nudy, z rozpačitosti, při práci, při konferencích (dříve bylo kouření při jednání ve vyšších kruzích nepřijatelné, toto tabu prolomil svou ignorancí až J. V. Stalin). Uplatňují se i jiné faktory (orální agrese), nelze však také pominout přece jenom jistou vegetativní euforii. Nápadná je touha po jídle po kouření, příznivý vliv kouření na ranní defekaci a na nepříjemné spastické stavy v trávícím ústrojí (cigareta na lačno má však nepříjemnější účinek). Kouření odvádí pozornost, což při duševní práci někdy znamená odpočinek. Požitek z kouření ovlivňuje z velké části pozorování kouře; proto kouření potmě již tak nechutná, také slepci prý většinou nekouří.
Působení a návyk
Morfin - morfium (Morphine)
PŮSOBENÍ: Morfin využívá speciální receptory, které se nacházejí hlavně v mezimozku, míše a limbickém systému. Chová se jako falešný neurotransmiter, obsazuje receptory a funguje jako blokátor monoaminů. Neurony vytvářejí další receptory, čímž zvyšují citlivost. Proto tolerance na tuto látku stoupá a po náhlém přerušení jejího přísunu dochází k nadměrné reakci neuronů. Odvykací
příznaky jsou pravým opakem normálního účinku Morfinu. Smrtelná dávka je asi 100 mg.
NÁVYK: Morfin vyvolává značnou závislost. Když má člověk drogy dostatek a dosáhne po letech jisté stabilizace, bere ho dvacet let a nic se neděje. Sherlock Holmes byl morfinista a jsou známy případy prvorepublikových lékárníků, u nichž se po smrti zjistilo, že čtyřicet let brali morfin. V pokročilém stádiu je morfinista bledý, předčasně zešedivělý a celkově tělesně zchátralý. Morfinistky mívají menstruační poruchy, morfin u nich snižuje plodnost, může zavinit odchylky v těhotenství a potrat. Den po porodu se u novorozence dostaví abstinenční příznaky.
Heroin - herák, diacetylmorfin, ...
PŮSOBENÍ: Letální dávky parenterálně jsou 50 až 70 mg, při kombinaci s alkoholem a jinými látkami, ovlivňujícími dýchací centrum, ještě nižší (na to pozor!).
NÁVYK: Bylo zjištěno, že stačí deset heroinových injekcí, aby došlo ke kompletní závislosti. Heroinismus se pokládá za nejtěžší toxikomanii. Kromě všech nebezpečí způsobovaných morfinem je
zde ještě riziko přenosu nemocí sdílením stříkaček a jehel mezi závislými. Desinfikace jehly, aby se nepřenesl třeba AIDS, je možné provést jejím ponořením na nejméně 30 s. do 15% roztoku odbarvovače, lepší je však obstarat si sterilní (levně v lékárnách, zdarma v Drop-in centrech apod.). Jako náhražka pro závislé se používá methadon, v Amsterdamu jej denně pro registrované osoby rozváží tzv. methadonový autobus.
Nikotin
PŮSOBENÍ: Nikotin je pyridin-N-metylpyrrolidin, tekutý alkaloid obsažený v tabáku (Nicotiana tabacum). V rostlině je vázán na kyselinu jablečnou nebo citrónovou, jeho množství dosahuje až 8%. Při kouření se uvolňuje a přechází do kouře, vstřebává se sliznicemi zejm. trávícího a dýchacího ústrojí. Přechází i do mateřského mléka, také přestup placentou na plod se uznává. Nikotin je mitotický jed, postihující buněčné jádro, zvyšuje dráždivost centrálního nervstva, pak je ochrnuje. V menších dávkách rozmnožuje sekreci slin, žaludečních šťáv a potu. Po kouření se zvyšuje cévní tonus se spasmy tepen a tepének na končetinách. U 80% zdravých lidí po vykouření jediné cigarety klesá periferní krevní objem o pětinu až o třetinu. Vasokontrikce dosahuje maxima 10 minut po kouření, odeznívá po půl hodině. Dávka 60 mg nikotinu je spolehlivě smrtelná do 10 minut a jejím účinkům nelze zabránit. Z cigarety se vstřebá 1 - 2 mg, z doutníku až 10 mg. Smrt byla pozorována po 18 dýmkách, u jiného postiženého po 40 cigaretách a 14 doutnících během 12 hodin. Škodlivost kouře závisí též na způsobu vdechování a rychlosti kouření. Nelze pominout, že kouření podporuje vznik
žaludečních vředů a koliky, infarktu myokardu, rakoviny plic atd. atd. Tabákový kouř kromě nikotinu obsahuje i pyridinové zásady, kyanovodík, amoniak, kysličník uhelnatý, uhličitý, metan a sirovodík. Kyselá netěkavá složka tabákového kouře obsahuje převážně kyselinu mléčnou, glykolovou, jantarovou, malonovou, pyroslizovou, jablečnou aj. Prudká otrava nebývá nebezpečná, projevuje se bolestí hlavy, bledostí, smrtelným potem, závratí, nauseou a zvracením.
NÁVYK: Mechanismus návyku lze snadno vyložit dynamickým stereotypem na základě souboru podmíněných reflexů z interoceptorů, ale převážně z exteroceptorů. Složka psychosociální převládá nad složkou toxikomanickou. Pravidlem při tabakismu je chronický zánět hrtanu, hltanu, průdušnice a průdušek, dále nechutenství, střídání průjmů se zácpou a zvracením. Oběhový systém se hlásí bušením srdce a nepravidelností tepu.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (549)
Zobrazit starší komentáře

501 gufi gufi | E-mail | 8. března 2008 v 0:05 | Reagovat

prodam jedno geso venkace za 100kc!Plati stale mam toho matrose tuny,tak si piste o gesa........732557452

502 petra petra | 9. března 2008 v 9:02 | Reagovat

nenadavejte na drogy nejsou svinstvo ja bych napřiklad nevydržela bez ciga a nebo maryšky mam to každy den a drži mě to při životě je to fajne

doporučuju vyskoušet

503 25425 25425 | E-mail | 11. března 2008 v 15:32 | Reagovat

jo ja taki nemužu vidržet bez ciga ne bo ganji a tešim se na podzim aš porostou hou

bi

504 Ashley Ashley | 23. března 2008 v 19:21 | Reagovat

Všechny Drogy sou svinstva a ty co je berou by se měly konečně nad sebou zamislet a uvědomit si jestly dělaj zprávnou volbu!

505 pepa pepa | 31. března 2008 v 21:59 | Reagovat

je tady nejakej soravnej clovicek co bydly okolo prahy a nevjedel by kde bych sehnal ecko domluvimese na e-mailu pepali@atlas.cz

506 joska joska | 31. března 2008 v 22:01 | Reagovat

nahodo po ecku jsou ty stavi husty a neni to svinctvo teda aspon promne ne a pro nekteri kamose taky ne

507 Tommywise Tommywise | E-mail | 8. dubna 2008 v 4:21 | Reagovat

newite negdo o heru za litr? su z okoli Hodonina

508 Tommywise Tommywise | E-mail | 8. dubna 2008 v 4:25 | Reagovat

Pernik je mega wpoho ale nestoji to za to, protoze to strasne nici telo- organy(jatra,srdce,ledviny,mozek) a to oprawdu mega

509 jirka jirka | E-mail | 29. dubna 2008 v 14:03 | Reagovat

Custe mam marusku rano sem ji dal na slunko odpoleden sem prisela byla taka zvadla poratte co mam delat aby zase rostla jak ma  pls odepúiste na e-meil JareckyGenius@seznam.cz dik moc

510 KACA KACA | 29. dubna 2008 v 17:26 | Reagovat

DRZTE HUBU KDYZ STE TO NIKDY

NEZKUSILI.JA JSEM FETACKA A CO JAKO

TO JE MUJ ZIVOT A NE VAS CO JE VAM

DO TOHO ZE FETUJEME JA BERU TOLUEN

NEJSME ZADNY SPINY ANI UBOZACI

TO JSTE JEDINE VY TAK PROC SEM

LEZETE ABY STE SE S NAMA HADALI

STEJNAK SI TIM NEPOMUZETE A

NEVITE JAKY TO JE AZ SI TO NEKDY

ZKUSITE PAK TEPRVE POZNATE JAKY TO JE A POTOM MUZETE AZ PSAT

511 lump lump | 12. května 2008 v 14:05 | Reagovat

uprime dlouho jsem se držel nazoru ze jen prirodu a ne zadny chemicky sracky ale jakovzdy zvedavosti to zacne a uz to jede clovek co pozna peri pozna druhej zivot vsechno je fajn spousta casu a sex na piku? kdo skusil tak ví a kdo ne tak je to neco uzasnyho co neskonci po peti minutach a spoustave uletovich veci.Ale do te doby nez prinde dojezd ne zadny krece jak na heraku ale proste sit a podivat se pak do zrcadla jak vypadame a to jeste hovno proti tomu co to snama dela vevnitr!jo a proc nekdo snup a nekdo jehlu asi takovej priklad proc lidi nehuli jen venky a chcou hned skanky?tak asi tak nejak!

512 lukas lukas | 14. května 2008 v 8:38 | Reagovat

nevim ale mam s tim sve skusenosti a jeto svinstvo

513 Kamča Kamča | E-mail | 15. května 2008 v 19:59 | Reagovat

jáááj:Dkaždej ale neni tak dementní aby na tom hnedka ulít třeba na piku tak nějak stim jedinym mam zkušenost...(jakože skunk nebo kouli určitě taky:))jde jen o to jakou má člowěk psychiku a jak to zwládá ale tady stejnak každej wěří sám sobě i když to třeba ani nikdy nezkusil:Dtakže budu se wám smát dál peace blbečci:D

514 vyléčená??? vyléčená??? | 24. května 2008 v 0:32 | Reagovat

Teda lidi,tady sou ale kecy.Vubec by tuta diskuze neměla existovat!!!!A když sem někdo píše že schání herák z Hodonína????Dost hustej web.Já brala šest let nitrožilně perník,ale tuta stránka je fakt moc!!!!!!!!

515 konopi konopi | 27. května 2008 v 22:45 | Reagovat

trava je dobra vec ale nesmi se brat casto

516 mahule mahule | 4. června 2008 v 21:08 | Reagovat

Tráva se NEBERE , ale hulí!!!Bere se piko , háčko ,atd.!!!

517 martin martin | 5. června 2008 v 14:48 | Reagovat

Cuslidi ja taky bral drogy byl sem závislej na jedný a jak mi bylo spatne  utlumoval sem tu bolest zas dalsíma drogama a to je pak v prdeli pak na to prisli rodice soupli me do pastaku a kdyz sem se vylecil stejne sem tam furt bral drogy dal v mensi míre proste drogy sou swine

518 jakub jakub | 12. června 2008 v 19:14 | Reagovat

Predstave si treba, že pestovat koku v CR by bylo legalni. kazdy by si vypestoval kerik a obral by si par listku denne. Jo byl by na tom zavisly, ale co? Co s tim, ze je zavisly, kdyz si muze dat kdy se mu zachce a nemusi nikde shanet prachy na nejake laboratroni sracky? Takhle to muze byt se vsim - marihuana, opium, houbicky....

519 joška joška | 23. června 2008 v 0:20 | Reagovat

ja jsem bral delši dobu pernik kdyš sem sy ho vzal tak pohoda. všechno bylo gooood ale jak prišli dojezdy tak to bylo pjekne na hovno s kamošem sme chtěli dalsi čaru ale nemneli sme prachy a ja mněl pučenej mamy fotak a tak sem ho prodal a tak to šlo dal a dal aš sem prodal takovich vjeci tak mama uš byla nasrana a šoupla mne na lečeni.ale přijel sem dom a šel za kamošem a najel sem do starech koleji.jastly muzu poradit tak to viskousejte ale rikam na rovinu ze to za to nestoji fakt ne.prisel sem o moc kamošu a i o svoji holku:"(

520 ami ami | 28. července 2008 v 10:39 | Reagovat

joško nedivím se ti protože s tebou to bylo hrozný bylo dobře že jsem tě opustila.

521 21.stoleti 21.stoleti | 13. srpna 2008 v 12:05 | Reagovat

drogy sou fakt super nerikam zhe secky ale tak maruska je super lsd , houbicky a ciga jina shit asi heh :D nwm fetaci sou goooood kamoshy fajn lidi at zijou fetky jinak (ja fetak nejsem)

522 werunka werunka | 29. srpna 2008 v 16:13 | Reagovat

myslim že se hulí pro radoooost a je fakt že život je krátkej ať si ho každej užívá po svim

523 athartjrg athartjrg | 21. září 2008 v 10:03 | Reagovat

feťáci do plynu!!!!!

524 Sanaska Sanaska | E-mail | 21. září 2008 v 17:31 | Reagovat

Lidi toho nakecají...Někdy je to fakt k zasmání jak tady každej píše že už fetoval a tak ani polovina z nás tady neví co je DROGOVÁ závislost.Až si to někdo prožije tak pak může něco psát a buďte si jistý ,že hned na první pohled podle písma poznáte že ten člověk to prožil a né že o tom tady kecá jen tak.Vzpamatujte se vždyť život se dá užít i bez toho ...copak to nevidíte?

525 Fetak Fetak | 2. října 2008 v 8:19 | Reagovat

nej styll je piko!!!!!!!! vařím ho tak to musím vedět ne?!!!

vy kurvy!

526 Misziczka heheh Misziczka heheh | 31. října 2008 v 21:00 | Reagovat

hej jako tak to su trapnu veci  ako to nie pravda ako toto co to rikate toz ja kourim uz hodne dloho a beru ... a nic mi neni ako a niejsem navikla ako mno hehe ako niekdo nemuzu rozpravat toto kdyz nevi aky to je si dat speka bo cigarko mno uz jste to zkuseli nie !!! tak to zkuste je to bezva hlavne kdyz mate nervy lebo vas niekdo rozcilil mno ja si z vas musim jit dat to cigarko ako """

527 ......... ......... | 22. listopadu 2008 v 16:36 | Reagovat

vy jste kecky :D:D:D:D:D 2KG tejdně............. to jste v životě nehulili a nevíte o čem to je, já si dávám sám tak 0,5G tejdně a bohatě mi to stačí, no někdy i gram nebo dva ale to už je hodně špatný........

528 Bařena Bařena | E-mail | 3. prosince 2008 v 16:53 | Reagovat

Hahaháááááá....dobrý komentáře,až pochopíte o čem drogy jsou bude 100%-tně pozdě !!!Včera jsem měla po 4_letech svůj první absták a nejhorší na tom všem bylo-že to neni psychická závislost ale závislost fyzická !!!A neni nic horšího než když to uvnitř nechcete,,,ale tělo to ze zvyku Vyžaduje!!!DEJTE SI NA FETY POZOR - NEPŘETÁPNĚ TE TO.....čAJ?:-)

529 Bařena Bařena | E-mail | 3. prosince 2008 v 16:53 | Reagovat

Hahaháááááá....dobrý komentáře,až pochopíte o čem drogy jsou bude 100%-tně pozdě !!!Včera jsem měla po 4_letech svůj první absták a nejhorší na tom všem bylo-že to neni psychická závislost ale závislost fyzická !!!A neni nic horšího než když to uvnitř nechcete,,,ale tělo to ze zvyku Vyžaduje!!!DEJTE SI NA FETY POZOR - NEPŘETÁPNĚ TE TO.....čAJ?:-)

530 athartjrg athartjrg | 18. prosince 2008 v 14:54 | Reagovat

KACA: jste špíny, jste ubožáci, tak radši zalez někam do temné uličky a chcípni tam a neotravuj slušným lidem vzduch pičo

531 jirka jirka | 19. prosince 2008 v 0:33 | Reagovat

drogi beru jen debylove a nevirovnaní lide a souhlasím s KACA

532 Sláwka Sláwka | 8. dubna 2009 v 21:08 | Reagovat

SeRuSsS..Párkrát sem měla..stačilO mi thO!Jinak tráwa->Každej den!xD!

533 pavla pavla | 4. května 2009 v 16:03 | Reagovat

vyste vsichni vyjebani . ja to brala od svych 14 let  .rok a pul jsem jen snupala ale pak se to zvrtlo na jehli .takze kdyz se to tak vezme brala jsem to 6 let nez to zjistili nasi . ted jsem uz cista pul roku na detofu je fakt mazec nikomu bych to neprala tak se proberte cus

534 Mercka Mercka | 30. června 2009 v 12:06 | Reagovat

To je jasny každej človek říká že má jít do hrobu zdeformovanej a to právě od drog:-)DROGY JSOU SUPER

535 konopasek konopasek | 30. července 2009 v 19:50 | Reagovat

trava je dobra ale nepřehanět a jiny drogy sou svinstvo....

536 FREEDOM113 FREEDOM113 | E-mail | 7. října 2009 v 18:26 | Reagovat

[19]: presne moja reč

537 co je píčo-CooK-Creuw co je píčo-CooK-Creuw | 21. října 2009 v 23:35 | Reagovat

vy as budete vi zasrani zmrdi mit problemy tk se taky k drogam obrati te a pak budou lidi nadavat tk na ty co to berou serte je to jejich vec at si delaj co chtej!!!!!!!!

538 Mystr13ct Mystr13ct | 14. října 2010 v 19:10 | Reagovat

Seš tda blbá ja tky hulim travu ale žadny fet ani kokain to proste ne ani ejdnou bych to nedelal !!!!

539 hanka hanka | 10. února 2011 v 16:17 | Reagovat

travicka zelena to je moje poteseníííííííííííííí

540 fetak fetak | 17. března 2012 v 13:06 | Reagovat

http://www.zkracovatko.cz/JI0og9

541 Květoslav Květoslav | 12. srpna 2014 v 19:47 | Reagovat

...fůůůj...! br

542 Fantomas Fantomas | E-mail | Web | 27. října 2014 v 23:14 | Reagovat

Každý má svoje, já třeba prosazuji pořádný randál http://www.ohnostrojenamiru.cz

543 pokusnakocka pokusnakocka | E-mail | 8. března 2015 v 23:52 | Reagovat

koupim huleni....

544 Misak Misak | E-mail | 7. června 2015 v 12:14 | Reagovat

Poptávka, Brno, ideálně dnes. Rozumné množství. Kontakt na email. Díky

545 JazesHok JazesHok | E-mail | 28. června 2017 v 15:08 | Reagovat

viagra powder
http://viagra.withoutdoctorprescriptions.com - viagra no prescription
  awp for viagra
<a href="http://viagra.withoutdoctorprescriptions.com">viagra without a doctor prescription
</a> - buy viagra in romania
cheap viagra online no prescription

546 Pezershego Pezershego | E-mail | 29. října 2017 v 15:15 | Reagovat

cialis 5mg memberlist
http://cialiswalmartusa.org - cialis over the counter at walmart
  cialis registered users
<a href="http://cialiswalmartusa.org">cialis over the counter walmart
</a> - cialis information advanced search
cialis vipps

547 Timothycen Timothycen | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 16:48 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/64YAkVNc

make money online translation, legal online casino uk, online casino dealer hiring male, legit make money online surveys, how to make money through video games, inetbet casino no deposit bonus codes 2015, 1 stunde gratis online casino, earn money online india
, proven ways to make money online 2015, i want to earn money online in india, how to make some good money online, online casino jГЎtГ©k ingyen, casino games online free play no download, casino royale pelicula online subtitulada, how to make money fast as a little kid, want to make extra money from home, how to make money fast and easy at home, how to make money online students uk, casinos online spielautomaten kostenlos spielen
, online casinos with free signup bonus, dccc transfer equivalents, online casino game for fun, free real money online casino no deposit, casino free online games zeus ii, work from home make real money, online casinos usa free money, make money online on facebook

548 jwokws jwokws | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 15:59 | Reagovat

<a href=http://canadian-pharmasy.com>cialis for sale online</a>  
acquisto cialis online originale http://canadian-pharmasy.com

549 ummrec ummrec | E-mail | Web | Pátek v 0:04 | Reagovat

<a href=http://canada-pharmaci.com>cialis 20mg</a>  
cialis legal online http://canada-pharmaci.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.